Skakels/Links

Koorong Bookstore

Ekerk - Kerk op die Internet

Scripture Union - Bediening aan kinders

Scripture Direct - Bybelse sagteware

Dominee.co.za - Preke, Bybelstudies ens

Afrikaanse Christen Kerk Nieu-Seeland

Afrikaanse Gemeente Dubai/Abu Dhabi/Al Ain

N G Kerk

Kerkbode - Amptelike koerant van die NG Kerk

Gereformeerde Kerk in SA

Die Kerkblad - Amptelike blad van die Gereformeerde Kerke in SA

Nederduitsch Hervormde Kerk

Die Hervormer - Amptelike blad van die Nederduitsch Hervormde Kerk in Afrika